Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2011-2014 İle Türkiye Makina Sekt - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2011-2014 İle Türkiye Makina Sekt

Tarihi    : 05.05.2011
İşareti   : 4/5000 –1505
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;   
 
“ Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014 ile Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014’ün Kabulüne İlişkin 2011/10 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı “05.05.2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası