TÜRKİYE – MALTA İŞ FORUMU - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE – MALTA İŞ FORUMU

    9 Şubat 2017

İşareti : 05/5000-320
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, T.C. Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’ın 16-18 Şubat 2017 tarihlerinde Malta’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi tarafından Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası işbirliği ile 17 Şubat 2017 tarihinde Valletta’da “Türkiye-Malta İş Forumu”nun düzenleneceği belirtilmektedir.

Avrupa Birliği’ne 1 Mayıs 2004’te tam üye olan, 1 Ocak 2008’de de Avro Alanı’na dahil olan Malta, 1 Ocak 2017 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı devralmış olup 30 Haziran 2017’de AB Konsey Başkanlığı’nı Estonya’ya devredecektir. Malta ekonomisi başta gemicilik, bankacılık ve turizm olmak üzere hizmetler sektörüne dayanmaktadır. Malta’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının % 35’i turizm gelirlerinden oluşmakta ve doğrudan yabancı yatırım, ekonomik büyümeyi artırmanın temel araçlarından biri olarak görülmektedir.

İleri teknoloji ürünleri, sağlık teknolojileri, bilişim teknolojileri, uçak bakımı, gemi kayıtları, elektronik ürünler, lojistik, finansman ve online gaming alanlarında yabancı yatırımları çekmek için avantajlar sunan Malta’nın karşılaştırmalı avantajları arasında AB, Schengen ve Avro alanlarına üyeliği, rekabetçi işçi ücretleri, İngilizce konuşabilen işgücü, vergi avantajları, AB ve Kuzey Afrika pazarlarına yakınlık yer almaktadır.

Ziyarete ilişkin katılım koşulları ve detaylar, http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/340/8201 bağlantısından erişim sağlanabilen başvuru formunda yer almaktadır. Taslak programı ekte sunulan bahse konu Foruma katılım sağlayacak, anılan ülkeyle iş yapabilme kapasitesine haiz katılımcı teyitlerinin başvuru formu aracılığıyla ve ödeme dekontu ile birlikte en geç 10 Şubat 2016 Cuma gününe kadar tamamlanması gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Program