TÜRKİYE MAKEDONYA/ARNAVUTLUK STA-Hizmetler Ticareti - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE MAKEDONYA/ARNAVUTLUK STA-Hizmetler Ticareti

Tarih: 09.02.2015 
İşareti: 05/5000-316
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; ülkemiz ile Arnavutluk ve Makedonya arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)’na “hizmet ticareti” bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelere başlandığı belirtilerek, bu kapsamda müzakere sürecinin ülkemiz açısından etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ilişikte bir örneği sunulan hususlar hakkında bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede üyelerimizin iletmek istedikleri öneri ve görüşlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere en geç 11 Şubat 2015 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (e-posta:selin.ornek@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Ek:
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası