Türkiye – Macaristan Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Macaristan Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısı

Tarihi     : 24.02.2009
İşareti    : 5/5000-1034
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 27 – 28 Nisan 2009 tarihleri arasında, Ankara’da Türkiye – Macaristan Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.  

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmeler ile gündeme getirilmesinde yarar görülen konuları ve toplantı sonunda imzalanacak olan Protokol’de yer alması talep edilen hususların 11 Mart 2009 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığının 417 97 11 nolu faksına ve meric.kinikli@tobb.org.tr e-mail adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası