Türkiye – Körfez İşbirliği Konseyi Forumu - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Körfez İşbirliği Konseyi Forumu

Tarih: 15.07.2016

İşareti: 05/5000-1474

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu (FGCCC) ile 7 Nisan 2011 tarihinde bir Eylem Planı’nın imzalandığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, FGCCC’nin Körfez ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek, üye Odalar arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi alışverişini temin etmek ve çeşitli sektörlerde somut işbirliği imkanları yaratmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen ekonomik kapsamlı bir kuruluş olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, FGCCC’nin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Umman ve Kuveyt olmak üzere altı Körfez ülkesinin Ticaret ve Sanayi Odaları/Birlik/Federasyonlarından oluştuğu belirtilmektedir.

Türkiye – KİK 1. İş Forumu, 4-6 Şubat 2012 tarihlerinde TOBB ve FGCCC arasında imzalanan Anlaşma ve Eylem Planı kapsamında, 320 Körfez ülkesi bürokrat ve iş dünyası temsilcisinden oluşan yaklaşık 600 temsilcinin katılımı ile İstanbul’da düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa himayelerinde, TOBB ve FGCCC koordinasyonunda, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odaları (BCCI) işbirliğinde, Körfez İşbirliği Konseyi desteğiyle, TOBB, FGCCC; Türkiye KİK Forumu’nun 1-2 Kasım 2016 tarihinde, Bahreyn’de düzenleneceği; Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Umman iş ve finans çevrelerinden yaklaşık 500 kişilik katılım beklenen Forum’a, Türkiye’den muhtelif sektörlerden oluşan özel sektör heyeti ile iştirak edilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Forum kapsamında altyapı, mega projeler, teknik müşavirlik, tarım, gıda güvenliği, yenilenebilir enerji, petrol ve gaz sektörü, karşılıklı işbirliği imkanları, şirket kurma koşulları ve kadın girişimciliği gibi konuların ele alınacağı da ayrıca belirtilmektedir.

Söz konusu ziyaret ile ilgili taslak program ve katılım şartları bilahare TOBB tarafından duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası