Türkiye-Kore İşbirliği Forumu - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Kore İşbirliği Forumu

Tarih:12.07.2013
İşareti:05/5000-2561
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu ile 27 Ağustos 2013 Salı günü  “Orta Asya’da Türkiye – Kore İşbirliği Forumu”nun, Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan’ın teşrifleri ile gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Kore Cumhuriyeti’nden büyük ölçekli firmaların yanı sıra Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan Hükümet yetkililerinin de katılmasının planlandığı söz konusu Forum kapsamında, enerji ve altyapı sektöründe Türk-Kore işbirliğine yönelik paneller ve firmalar arası ikili görüşmelerin düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Söz konusu İş Forumuna katılmak isteyen firmaların, TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Yurtiçi Etkinlikler bölümünde yer alan ekli formu eksiksiz doldurarak, en geç 2 Ağustos 2013 tarihine kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Dilek Morgül, dmorguI@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası