TÜRKİYE-KONGO Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-KONGO Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı

    23 Aralık 2014

Tarih:23.12.2014 
İşareti: 05/5000-3637
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Eşbaşkanlığı Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılan Türkiye-Kongo Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısının 2015 yılı Ocak ayının ilk yarısında Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 29 Aralık 2014 tarihine kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamıza e-posta (selin.ornek@aso.org.tr) yolu ile iletilmesi husunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası