Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 1.Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 1.Dönem Toplantısı

Tarih: 27.05.2013
İşareti:05/5000-2027
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Eşbaşkanlığı Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ tarafından yapılan “Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısının 10-13 Haziran 2013 tarihlerinde Brazzaville – Kongo’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerininin en geç 30 Mayıs 2013 Perşembe gününe kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr Faks: 312- 218 22 09 ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası