Türkiye-Kenya Karma Ekonomik Komisyonu (Kek) 2. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Kenya Karma Ekonomik Komisyonu (Kek) 2. Dönem Toplantısı

    7 Mart 2014

Tarih:07.03.2014
İşareti: 05/5000-822  
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Eşbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı tarafından yapılan Türkiye-Kenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısının 4 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, Kenya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Protokolde yer alması talep edilen metin önerilerinin en geç 12 Mart 2014 tarihine kadar Odamıza (E-posta: dim@aso.org.tr, Faks:417 52 05 ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası