Türkiye – Katar V.Dönem KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Katar V.Dönem KEK Toplantısı

    25 Aralık 2013

Tarih: 25.12.2013
İşareti: 05/5000-5693
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türkiye- Katar V. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’nın 09-10 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenleneceği bildirilmektedir. Türkiye- Katar IV. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ panelindeki “Uluslararası İş İmkanları” paneli altında yer alan “Ülke Duyuruları” başlığı altında yer almaktadır.
 
Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, üyelerimizin 2011’den bugüne kadar Katar ile ikili ilişkilerde karşılaştıkları sorunları-çözüm önerilerini ve gündeme getirilmesinde fayda gördükleri diğer hususları Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (dim@aso.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası