TÜRKİYE-KARADAĞ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÖRÜŞ TALEBİ

    12 Ocak 2018

İşareti : 05/5000-130
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye ile Karadağ arasında halen yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması’nın hizmet ticaretini içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla müzakerelere başlanacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye ile Karadağ arasında yürütülecek olan hizmet ticareti müzakerelerinde gündeme getirilmesinde fayda görülen görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilmek üzere, 17 Ocak 2018 tarihine kadar, Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası