Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (Kek) 2.Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (Kek) 2.Dönem Toplantısı

    20 Mayıs 2014

Tarih: 20.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1698
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bi yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Eşbaşkanlığı Başbakan Yardımcısı Sayın Emrullah İşler tarafından yürütülen Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2.Dönem Toplantısının 12-13 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, Kamerun ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Protokolde yer alması talep edilen metin önerilerinin en geç 23 Mayıs 2014 tarihine kadar TOBB’a (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr. Faks: 312- 218 22 09 ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası