Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi (Trıns) 2. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi (Trıns) 2. Dönem Toplantısı

Tarih: 16.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1685
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Eşbaşkanlığı Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekçi tarafından yürütülen Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi (TRINS) 2. Dönem Toplantısının 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, anılan TRINS Toplantısına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere,
•  Görev ve yetki alanlarına giren konularda iki ülke arasındaki ilişkiler,
•  Söz konusu TRINS Toplantısı sırasında gündeme getirilmesinde yarar görülen konular (Türkçe ve İngilizce olarak)hakkında bilgi notlan talep edilmektedir.
•  Bu itibarla, belirtilen konular ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 26 Mayıs 2014 Pazartesi gününe kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (dim@aso.org.tr, Faks:0312 417 52 05) ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası