Türkiye – Jamaika Karma Ekonomik Komisyon (KEK) I. Dönem Toplantısı Görüş İsteği - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Jamaika Karma Ekonomik Komisyon (KEK) I. Dönem Toplantısı Görüş İsteği

    24 Ağustos 2012

Tarihi : 24.08.2012                                                                            
İşareti : 05/5000- 2698
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye-Jamaika Karma Ekonomik Komisyon (KEK) I. Dönem Toplantısının 24 Eylül 2012 tarihi ile başlayan hafta içerisinde Kingston’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 29 Ağustos 2012 Çarşamba gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Mustafa BARAN
Genel Sekreter Yrd.