Türkiye- İtalya İzleme Komitesi - Ankara Sanayi Odası

Türkiye- İtalya İzleme Komitesi

Tarihi     : 22.05.2008
İşareti    : 5/5000 – 2363
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye- İtalya arasında 15 Aralık 2004 tarihinde imzalanan “İyi Niyet Protokolü” ile kurulan Türkiye- İtalya İzleme Komitesi 4. Dönem Toplantısı’nın 9-10 Haziran 2008 tarihlerinde İtalya’da (Trieste) gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen öneri ve sorunlara ilişkin görüş ve önerilerin, en geç 2 Haziran 2008 tarihine kadar TOBB’a (Faks: 417 97 11, E-mail: seval@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası