Türkiye-İsviçre EUREKA Ar-Ge İşbirliği Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-İsviçre EUREKA Ar-Ge İşbirliği Toplantısı

Tarih: 19.09.2013
İşareti: 05/5000-3299
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan alınan bir yazıda, bilişim ve iletişim teknolojileri ve üretim alanlarında yeni ortaklar bulmak veya AR- GE projeleri kaynak yaratmak isteyen tüm Türk, İşviçre Şirketleri, üniversiteler veya araştırma kurumlarının, 5 Kasım 2013 tarihinde Zürih Teknoloji Parkın’da yapılacak toplantıya katılabilecekleri iletilmektedir.
 
Söz konusu toplantı bir gün sürecek olup, şirket ve üniversite sunumlarından ve eşleştirme aktivitelerinden meydana geleceği belirtilmektedir.Toplantının, girişimcilere ve araştırmacılara network yaratmak, ortak Ar- Ge projeleri geliştirmek amacıyla potansiyel ortak bulmak için önemli olduğu bildirilmektedir. EUREKA VE EUROSTARS tarafından fonlanan potansiyel kamu projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.eureka.org.tr ve www.sbfi.admin.ch/eureka/ www.sbi.admin.ch/eurostars web adreslerinden  ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
Gündem Programı
08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:10 Açılış Konuşmaları
09-10-09:40 Giriş- Eureka ve Eurostars (Türkiye ve İşviçre bakış açıcından iki programın mekanizmalarının sunumu)
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 İşviçre’de bulunan şirket/ akademik  sunum
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-16:20 Bire-bir ikili iş görüşmeleri
16:20-16:30 Kapanış