Türkiye – İsviçre 5.dönem KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – İsviçre 5.dönem KEK Toplantısı

Tarih: 28.10.2013
İşareti:  05/5000-3620
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye-İsviçre Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısının,Müsteşar Yardımcısı Sn. Cemalettin Damlacı eşbaşkanlığında 11 Kasım 2013 tarihinde Bern’de gerçekleştirileceği iletilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesin fayda görülen konuların, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanlarının,ticaretin geliştirilmesi için önerilerin,ikili ilişkilerde yaşanan sorun ve çözüm önerilerinin en geç 30 Ekim 2013 tarihinde kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İrtibat:
Ankara Sanayi Odası
Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü
Selin ÖRNEK
Tel:0312 417 12 00 Dahili:1202
Faks:0312 417 52 05
E-mail: selin.ornek@aso.org.tr ; dim@aso.org.tr