Türkiye-İrlanda Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Bugünü ve Yarını, 17 Şubat 2010, İstanbul - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-İrlanda Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Bugünü ve Yarını, 17 Şubat 2010, İstanbul

Tarihi     : 26.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 290
Yanıt      : dim@aso.org.tr 

 

 


Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; Türk firmaları için İrlanda’daki yatırım ve üçüncü ülkelerde işbirliği olanaklarının geliştirilmesini teminen DEIK/ Türk-İrlanda İş Konseyi ve İrlanda Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile 17 Şubat 2010 Çarşamba günü 09.00-14.30 saatleri arasında TOBB Plaza İstanbul’da “Türkiye ve İrlanda Ticaret ve Yatırım İlişkileri” konulu toplantı ve ardından da çalışma yemeği gerçekleştirileceği belirtilmektedir.  

2009 yılı itibariyle İrlanda ile ticaret hacmimiz 1 milyar doları aşmış olup İrlanda’da faaliyet gösteren Türk firmaların henüz sınırlı sayıda olduğu ancak başta bilgi teknolojileri ve ar-ge olmak üzere pek çok sektörde yatırım olanaklarının bulunduğu kaydedilmiştir. Anılan toplantının, öncelikli olarak bilgi ve iletişim teknolojileri, ar-ge, inşaat, taahhüt, inşaat malzemeleri, sağlık ve finans alanları olmak üzere birçok sektörde Türkiye ve İrlanda firmaları arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesi ve işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edilmektedir. Anılan toplantıda İrlanda’daki yatırım fırsatları ve yatırım mevzuatı hakkında Türk iş dünyası temsilcilerine ayrıntılı bilgi aktarılacağı bildirilmektedir.
İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Thomas Russell’ın onurlandıracağı söz konusu Toplantı ve Çalışma Yemeği’ne katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu en geç 14 Şubat 2010 pazartesi mesai bitimine kadar DEİK’e ( Dilek
Tuna, e-mail: dtuna@deik.org.tr; Tel: 0212 339 50 36) iletilmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası  

Taslak Program:

09.00 – 09.30  Kayıt
09.30– 10.00  Açılış konuşmaları;
                      -Süreyya Yücel Özden, DEIK/Türk – Irlanda İş Konseyi Başkanı 
                      -Thomas Russell, Irlanda’nın Ankara Büyükelçisi
                      -Altay Cengizer, T.C. Dublin Büyükelçisi (tb*)
10.00 – 10.45  EI (Enterprise Ireland) Sunumu
10.45 – 11.30  IDA (Ireland Industrial Development Agency) Sunumu
11.30 – 11.45  Kahve Servisi
11.45 – 13.00 “Türk Bakış Açısıyla İrlanda’da İş Yapma ve Türk Firmaları için Fırsatlar (Türk Firma Deneyimleri)”
                       -Vitra İrlanda (tb*)
                       -ING Bank (tb*)
                       -ITBA (Irish Turkish Business Association) (tb*)
13.00 – 14.30  Çalışma Yemeği
*teyit beklenmektedir.

Not: Toplantı dili ingilizcedir. Toplantı katılım ücreti olan 50 TL’nin DEİK’in İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011 Şube Kodu) TR930006 4000 0011 0111 7014 98 numaralı hesabına yatırılarak, ödeme dekontu ve katılım formunun 14 Şubat 2010 mesai bitimine kadar DEİK’e iletilmeleri gerekmektedir.