Türkiye-İran “Serbest Organize Sanayi Bölgesi” hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-İran “Serbest Organize Sanayi Bölgesi” hk.

Tarihi     04.08.2010
İşareti    : 5/5000 – 2713
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
TOBB’dan alınan yazıda, Türkiye-İran işbirliğinde önümüzdeki yıllarda kurulma ihtimali taşıyan “Serbest Organize Sanayi Bölgesi” kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB) koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile çalışma grubu kurulmuş olduğu, TOBB’un da çalışma grubunda yer aldığı belirtilmektedir.
 
Kurulması öngörülen Serbest Organize Sanayi Bölgesi’nin yerinin belirlenmesi, bölgede yer alacak sektörlerin önceliklendirilmesi ve verilecek teşviklere yön verilmesi için üyelerimizden gelen görüş ve beklentiler  göz önüne bulundurulacaktır.
 
Bu çerçevede ekte yer alan anketin doldurarak, 18 Ağustos 2010 tarihine kadar TOBB’a gönderilmesi beklenmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası