TÜRKİYE-İRAN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU (KEK) 20. DÖNEM TOPLANTISI HK. - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-İRAN KARMA EKONOMİK KOMİSYONU (KEK) 20. DÖNEM TOPLANTISI HK.

Tarihi     : 29.07.2008
İşareti    : 5/5000 –3205
Yanıt      : dim@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısının, Devlet Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in eşbaşkanlığında, 25-26 Ağustos 2008 tarihlerinde Tahran’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek; sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde Birlikleri alanına giren hususlar ile KEK toplantısında gündeme getirilmesinde yarar görülen konulara ilişkin görüşlerin Birliklerine iletilmesi talep edilmektedir.

 

TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere; konuyla ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 31 Ağustos 2008 tarihine kadar Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’nün dim@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası