Türkiye-İngiltere Kobi Buluşması - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-İngiltere Kobi Buluşması

Tarih: 29.07.2013
İşareti:05/5000-2785
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; DEİK/Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından, UKTI (UK Trade and Investment) işbirliğiyle 27 Kasım 2013 tarihinde Londra’da, bilişim teknolojileri, inşaat-mimarlık tasarım ve otomotiv sanayi sektörlerinde “Türkiye-İngiltere KOBÎ Buluşması – SME Networking Event” düzenlenmesinin planlanlandığı, anılan etkinliğe Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ve İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanı Lord Green’in katılımları ve her iki ülke iş dünyası temsilcilerine hitaplarının öngörüldüğü belirtilmektedir. Firma eşleştirmeleri ve sektörel tesis ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ziyaretin, bir gece konaklamalı, 26 Kasım 2013 varış, 27 Kasım 2013 akşam Londra’dan hareket şeklinde planlandığı ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, İngiltere’nin, Türkiye’nin Avrupa coğrafyasında dış ticaret fazlası verdiği ender ülkelerden biri olduğu ve gelişmiş bir fınans merkezi ve birçok Türk şirketi için Avrupa’ya açılan bir kapı olduğu belirtilmiştir. Küresel ekonomi yeniden şekillenirken, Türkiye’nin dünyadaki önemli fınans ve yatırım merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemekte olduğu ve İngiltere gibi “doğal ve güçlü müttefikler ile geliştireceği işbirliklerinin büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır.
 
Yazıda, etkinliğin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ihracatçı ve/veya dış pazarlarda ortaklık arayan firmaları; inşaat: mimarlık, tasarım, inşaat endüstrisi alanlarında destek ve hizmet sağlayabilecek, ihracat ve işbirlikleri arayan firmaları; otomotiv sektöründe dış pazarlarda ortaklık arayan yedek parça üreticileri ve tedarik zincirlerini buluşturmayı hedeflediği bildirilmiştir.
 
Anılan etkinliğe, öncelikle otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri ile inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren orta ve küçük ölçekli firma temsilcilerinin katılımının öngörüldüğü ve etkinliğe katılmak isteyen firma temsilcilerinin ekte bulunan formu doldurarak en geç 3 Ağustos 2013 Cumartesi gününe kadar DEİK’e (Dilek Tuna, Tel: 0212 3395036, dtuna@deik.org.tr“) iletmeleri gerekmektedir. Söz konusu programın KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği kapsamına alınması konusunda KOSGEB nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası