Türkiye ile Singapur Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaş - Ankara Sanayi Odası

Türkiye ile Singapur Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaş

    19 Şubat 2010

Tarihi     : 19.02.2010
 
İşareti    : 5/5000 – 608
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
19.02.2010 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar” ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası