Türkiye İle Myanmar ve Sri Lanka İş Konseyleri - Ankara Sanayi Odası

Türkiye İle Myanmar ve Sri Lanka İş Konseyleri

Tarih: 02.04.2013 
İşareti: 05/5000-1212
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türkiye ile Myanmar ve Sri Lanka arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin ülkemiz ile ilgili ülkeler arasında iş konseyleri kurulması halinde daha etkin şekilde geliştirilebileceğinin düşünülmekte olduğu ve bu doğrultuda kurulması planlanan söz konusu İş Konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışmanın yürütülmekte olduğu iletilmektedir.

Yazıda devamla, İkili ekonomik ilişkiler bakımından potansiyel pazar teşkil eden söz konusu ülkeler ile Asya Pasifik Koordinatörlüğü çatısı altında İş Konseyleri kurulması konusunda Dış Ekonomik İlişkiler kurulu tarafından hazırlanan anket formunun doldurulup, 5 Nisan 2013 Cuma gününe kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Dilek Morgül, Tel:0212 339 50 18, Faks:0212 270 37 84; E-mail: dmorgul@deik.org.tr) iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası