Türkiye-Hollanda Ticaret ve Yatırım Yüksek İstişare Top. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Hollanda Ticaret ve Yatırım Yüksek İstişare Top.

Tarihi     : 07.10.2008
İşareti    : 5/5000 –
3977
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Hollanda Dış Ticaret Bakanı’nın 23-28 Kasım 2008 tarihlerinde ülkemize gerçekleştireceği ziyaret vesilesi ile, konuk Bakan ve Devlet Bakanı Sayın Kürşat Tüzmen’in başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda Ticaret ve Yatırım Yüksek İstişare toplantısının düzenleneceği bildirilmiştir.

Söz konusu  toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususların 15 Ekim 2008 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (faks:0312 417 97 11) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası