Türkiye – Hindistan Yenilenebilir Enerji Alanında İşbirliği Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Hindistan Yenilenebilir Enerji Alanında İşbirliği Toplantısı

Tarih: 19.06.2013
İşareti: 05/5000-2314
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Sayın Farooq Abdullah’ın, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın davetlisi olarak 25 – 28 Haziran 2013 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecekleri bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede 27 Haziran 2013 tarihinde, saat 10:00 – 16:00 arasında DEİK’te Türkiye – Hindistan Yenilenebilir Enerji Alanında İşbirliği Toplantısı ve Hintli firmalarla ikili iş görüşmeleri düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurularak en geç 25 Haziran 2013 tarihine kadar DEİK’e (Adem Kula 0212 270 37 84 no’lu faksa veya asyapasifik@deik.org.tr  e-posta adresine) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası