Türkiye-Hindistan Vize - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Hindistan Vize

Tarihi     : 26.05.2008
İşareti    : 5/5000 –
2412
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 8 Şubat 2008 tarihinde Yeni Delhi’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri için Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın 10 Mart 2008 tarihli ve 2008/ 13367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ve sözkonusu Bakanlar Kurulu kararı 20 Mart 2008 tarihli ve 26822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olduğu, 1 Mayıs 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda, Anlaşma’nın yürürlüğe girişiyle birlikte, ilgili 1. ve 2. maddesi uyarınca, her iki ülkenin geçerli diplomatik pasaport hamili vatandaşları, birbirlerinin ülkesinde vizesiz olarak girebilecekleri ve 90 gün süreyle kalabilecekleri belirtilmektedir.

Keza, diğer ülke nezdinde akredite olan diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde görevli kişilerin ve bu kişilerin aile fertlerinin de aynı süre için vizeden muaf olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası