Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması ve Güney Kore İle Ticari İlişkiler Semineri - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması ve Güney Kore İle Ticari İlişkiler Semineri

    20 Mayıs 2013

Tarih: 20.05.2013 
İşareti:05/5000-1886
 
Sayın Üyemiz,
 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda; Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında 01 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 01 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olduğu, söz konusu Anlaşma ile birlikte ihracatımız açısından önemli Pazar açılımlarının gerçekleşmesinin beklendiği ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, söz konusu STA ve Güney Kore’nin sahip olduğu Pazar potansiyeli konusunda ihracatçı firmaların bilgilendirilmesi amacıyla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonuyla, “Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Ve Güney Kore İle Ticari İlişkiler” seminerinin 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü 14:00-17:00 saatleri arasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Eğitim Salonunda yapılacağı iletilmektedir.
 
Katılımın ücretsiz olduğu,programı ekte yer alan söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Eğitim Portalı (http://egitim.oaib.org.tr) üzerinden başvuru yapmaları gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası