Türkiye-Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları 5. Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları 5. Toplantısı

    29 Mart 2016

Tarih: 28.03.2016
İşareti: 05/5000-743
İletişim: dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Gümrük İdaresi arasında 12 Nisan 2016 tarihinde Seu’de “Gümrük İdaresi Başkanları 5. Toplantısı”nın gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye-Güney Kore ekonomik/ticari ilişkiler ve karşılaşılan sorunlar hakkında görüşleri olan üyelerimizin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere görüşlerini                en geç 1 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB’a (Faks: 0312 218 22 09, E-posta: basak.onur@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası