TÜRKİYE-GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı

    9 Ocak 2015

Tarih: 07.01.2015 
İşareti: 05/5000-24
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Eşbaşkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından yapılan Türkiye- Güney Afrika Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın 2015 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede; adı geçen toplantıyla ilgili, ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik  verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 16 Ocak 2015 Cuma gününe kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (e-mail: selin.ornek@aso.org.tr, Faks: 0312 417 52 05) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası