Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı

Tarih: 20.05.2013
İşareti: 05/5000-1899
 
Sayın Üyemiz,
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamını oluşturmak ve Girişimcilik Konseyi yönetişim stratejisini tartışmka üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat Ergün’ün katılımıyla 11-12 Ocak 2013 tarihlerinde Bolu-Abant’ta bir çalıştay düzenlendiği bildirilmiştir.
 
Girişimcilik Konseyi üyelerinin yanı sıra çok sayıda kamu kuruluşu ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 135 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayı müteakip yürütülen çalışmalar sonucunda “ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak ve girişimciliği geliştirecek Girişimci Dostu Ekosistem oluşturmak” genel amacına yönelik olarak 2013-2016 yıllarını kapsayan “Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlandığı belirtilmektedir.
 
Plan, genel amaca ulaşmak üzere belirlenen 5 müdahale alanındaki stratejik hedefler ve bu hedefler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca 2013-2016 döneminde yürütülecek eylem ve projeleri kapsadığı belirtilmektedir.
 
Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı www.kosgeb.gov.tr web adresinde yer alan “Başkanlığımız – Mevzuat – Girişimcilik Konseyi” bölümüne ilişkin görüş ve önerileri olan üyelerimizin en geç 24 Mayıs 2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel:0 312 417 12 00 Fax: 0 312 417 52 05, E-Posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası