TÜRKİYE-G.KORE STA Çerçeve Anlaşması Kapsamında Yatırım Anlaşması Hakkında - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-G.KORE STA Çerçeve Anlaşması Kapsamında Yatırım Anlaşması Hakkında

Tarihi : 05.06.2014
İşareti : 04/5000-1889
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye ile Güney Kore arasında 01.08.2012 tarihinde imzalanan ve 01.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma” kapsamında imzalanacak olan “Yatırım Anlaşmasına yönelik müzakerelere 22 Ağustos 2013 tarihinde Ankara’da başlandığı, müzakerelerin bir sonraki turunun 9-10 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilmektedir.
 
Ülkemizde uluslararası doğrudan sermayeye yönelik mevcut kısıtlamaların (Annex-1) ve ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olduğu düşünülen ve geleceğe yönelik rezerv konması gereksinimini kaçınılmaz kılan alanların (Annex-2) listelendiği Taslak Taahhüt Listelerine Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş Imkanlan/Diğer Duyurular” bölümünden ulaşılabilmekte olduğu bildirilerek söz konusu taslağa ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak Odamız tarafından TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine  dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 09 Haziran 2014  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası