Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Mortgage Krizi ve Son Gelişmelerle Sermaye Piy - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Mortgage Krizi ve Son Gelişmelerle Sermaye Piy

Tarihi     : 20.10.2008
İşareti    : 5/5000 –
4150
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından alınan bir yazıda, “Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Eğitimi” ve “Mortgage Krizi ve Son Gelişmelerle Sermaye Piyasasında Güncel Gelişmeler Eğitimi” programlarına ilşkin bilgi aşağıda yer almaktadır.

Konu ile ilgilenen üyelerimizin Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ( Web: http://bthae.ankara.edu.tr, Tel: 0312 362 08 40, 319 11 41, 562 16 01/2-4, Faks: 0312 319 86 65, Adres: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü A.Ü. Hukuk Fakültesi 06590 Cebeci/Ankara) ile iletişime geçilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası