TÜRKİYE-FİLİPİNLER 1. DÖNEM KEK TOPLANTISI - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-FİLİPİNLER 1. DÖNEM KEK TOPLANTISI

    26 Eylül 2017

İşareti : 05/5000-2575
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza iletilen yazıda; Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen, Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli ile Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ramon Lopez’in yürüttüğü Türkiye-Filipinler Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem KEK Toplantısının 24 Ekim 2017 Salı günü Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Anılan KEK Toplantısına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığınca yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; iki ülke arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin varsa sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, KEK 1. Dönem Toplantısında gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ve anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı’nda yer alması talep edilen hususlar hakkında bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla yukarıda sıralanan konular hakkında olabilecek görüş ve önerilerinizin TOBB’a iletilmek üzere 28 Eylül 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası