“Türkiye Fikri Mülkiyet Değerlerini En Üst Seviyeye Çıkarma” Konferansı - Ankara Sanayi Odası

“Türkiye Fikri Mülkiyet Değerlerini En Üst Seviyeye Çıkarma” Konferansı

Tarihi :  09.09.2011
İşareti : 5/5000 – 2752
Yanıt :
dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
ICC Milletlerarası Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Sahtecilik ve Korsanlığın Durdurulması için İş Dünyası Eylemi-BASCAP ve 1CC Türkiye Milli Komitesi öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde 29 Eylül 2011 tarihinde, Ankara’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde, “Türkiye Fikri Mülkiyet Değerlerini En Üst Seviyeye Çıkarma” konulu bir konferans düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Bu üst düzey konferansın, küresel alandaki en önemli tecrübeleri paylaşmak, sahtecilik ve korsanlığa karşı Türkiye’nin fikri mülkiyet haklarını koruma sistemlerini ve güçlendirme politikalarını görmek için önemli bir fırsat yaratacağı belirtilmektedir. Konferansın, uluslararası iş dünyasının üst düzey temsilcilerini, Türk hükümet yetkilileri ile iş dünyasının liderlerini, uluslararası fikri mülkiyet ve anti-sahtecilik uzmanlarını ve üst düzey yöneticileri bir araya getirmeyi amaçladığı ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Türk ekonomisinin başarısının bir unsurunun yenilikçiliğin ve fikri değerlerin geliştirilmesi olduğu, üretkenliği ve verimliliği artırmada gitgide büyük öneme sahip olan ve genellikle Ar-Ge ile somutlaştırılan bu değerlerin, patentler, ticari marka ve telif hakları ile beraber ekonomik büyümenin ve rekabet gücünün merkezinde yer aldığı vurgulanmaktadır. Ekonomilerin geleneksel üretimden ziyade daha fazla yenilik içeren faaliyetler geliştirmeye devam etmesinin son derece önemli olduğu ifade edilmektedir.
 
Ürün sahteciliği ve dijital korsanlık gibi yasadışı faaliyetler ile Türk ekonomisinin bir yeraltı ekonomisiyle karşı karşıya kaldığını, ayrıca bu sorunun hükümetlerin kamu hizmetleri için gerekli olan gelirlerinden mahrumiyetine, meşru işlerin belirsizliğine, yatırımın baltalanmasına, tehlikeli ve etkisiz ürünlerin ortaya çıkmasına da sebep olduğu ve sonuç olarak, fikri mülkiyeti korumak büyümeyi ve gelişmeyi korumakla eş değer olarak önemli bir hale geldiği belirtilmektedir.
 
Türk firmalarının nasıl teşvik edileceği ve fikri mülkiyet haklarının korunarak nasıl fayda sağlanacağı konusunun işleneceği sözkonusu Konferans kapsamında,
 
ayrıca,  fikri mülkiyet hırsızlığının Türk ekonomisine etkilerini anlatan ve Türkiye’nin fikri mülkiyet yaptırım rejimini önemli ölçüde artırabilecek politika önerilerini içeren bir rapor yayınlanacağı bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, firmaların kendi fikri mülkiyet yönetimi politikalarını en etkili şekilde nasıl değerlendireceği ve kendi fikri mülkiyet haklarını nasıl koruyacağı konusunda pratik bilgiler sağlayacak 1CC Fikri Mülkiyet Kurallarının da tanıtılacağı Konferansın taslak programına ICC Milletlerarası Ticaret Odası Dış İlişkiler Servisi’nden alınabilmektedir.
 
Konferansa katılmak isteyen üyelerimizin, aşağıda yer alan katılım formunu doldurarak 22 Eylül 2011 tarihine kadar Milletlerarası Ticaret Odası’na iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası