Türkiye Endonezya Karma Ekonomik Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Endonezya Karma Ekonomik Toplantısı

Tarihi     : 04.09.2008
İşareti    : 5/5000 –3657
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan yazıya atfen; Türkiye Endonezya Karma Ekonomik Toplantısının 16-17 Eylül 2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirilerek, söz konusu toplantıda gündeme getirilecek ve toplantı sonrası imzalanacak mutabakat zabtında yer alacak konular hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye-Endonezya ekonomik ve ticari ilişkilerine dair güncel gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve muhtemel işbirliği alanları ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin, görüşlerini Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğüne (E-mail:dim@aso.org.tr) göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası