Türkiye Cumhuriyeti İle Şili Cumhuriyeti Sırasında Serbest Ticaret Anlaşması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Cumhuriyeti İle Şili Cumhuriyeti Sırasında Serbest Ticaret Anlaşması Hk.

    11 Mart 2011

Tarihi     : 11.03.2011
İşareti    : 05/5000-795
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti sırasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın, 14 Temmuz 2009 tarihinde Şili’nin başkenti Santiago’da imzalanmış olduğu belirtilerek, 31 Aralık 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan söz konusu anlaşmanın 64. maddesi uyarınca, iç onay prosedürlerinin tamamlandığının taraflar arasında yazılı bildirimle yapılan teatisi ile STA’nın 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Söz konusu anlaşmanın metnine ve metnin eklerinin Türkçe nüshalarına www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2638&icerikID2863&dil=Tr adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Ayrıca; İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) bünyesinde başta KOBİ’ler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlar hakkında en güncel ve doğru bilgiler sağlamak amacıyla 34 adet  “ülke masası” kurulduğu bildirilmektedir. Bu kapsamda, aralarında Şili’nin de yer aldığı ülkelere ilişikin ülke masası çalışmalarına www.igeme.org.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=%c5%9Eili adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası