Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşı

    25 Ağustos 2011

Tarihi     : 25.08.2011
İşareti    : 05/5000-2667
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
30 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan, 9/11/2010 tarihli ve 6080 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Bakanlar Kurulu’nca 08/08/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu mutabakat zaptı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110824-3.htm web sayfasından ulaşabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası