Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenleme - Ankara Sanayi Odası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenleme

    25 Ağustos 2011

Tarihi     : 25.08.2011
İşareti    : 05/5000-2668
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
03 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın onaylanması;  Bakanlar Kurulu’nca 08/08/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu mutabakat zaptı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110824-2.htm web sayfasından ulaşılabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası