TÜRKİYE-ÇEK CUMHURİYETİ KARMA EKONOMİK KOMİSYONU (KEK) 4. DÖNEM TOPLANTISI HK. - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-ÇEK CUMHURİYETİ KARMA EKONOMİK KOMİSYONU (KEK) 4. DÖNEM TOPLANTISI HK.

Tarihi     : 29.07.2008
İşareti    : 5/5000 –3206
Yanıt      : dim@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-Çek Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 4. Dönem Toplantısı’nın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn Nazım EKREN’in eşbaşkanlığında, 3-4 Eylül 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, sözkonusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile KEK protokolünde yer alması öngörülen hususların Birliklerine iletilmesi talep edilmektedir.

 

TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, konuyla ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 6 Ağustos 2008 tarihine kadar Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’nün dim@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası