Türkiye – Brezilya 3. Dönem KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Brezilya 3. Dönem KEK Toplantısı

    19 Haziran 2013

Tarih: 18.06.2013 
İşareti:05/5000-2309
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; , Eşbaşkanlığı Ekonomi Bakanı Sn Zafer Çağlayan tarafından yapılan Türkiye-Brezilya Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısı’nın 7 Ekim 2004’te Brasilia’da, 2. Dönem KEK Toplantısının ise 4 Ocak 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, bu defa Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan başkanlığında 10-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında Brezilya’ya Ticaret Heyeti ziyareti düzenleneceği ve anılan ziyaret kapsamında, Türkiye-Brezilya 3. Dönem Kek Toplantısı’nın Brasilia’da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
 
Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 24 Haziran 2013 Pazartesi gününe kadar TOBB’a (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr Faks: 312- 218 22 09 ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası