Türkiye-Belçika I.Dönem Jetco Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Belçika I.Dönem Jetco Toplantısı

Tarih: 20.02.2013
İşareti:05/5000-540
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sayın Zafer Çağlayan’ın 26-27 Haziran 2013 tarihlerinde Belçika’ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında yapılması planlanan Türkiye-Belçika I. Dönem JETCO Toplantısına hazırlık mahiyetindeki toplantının, 2013 yılı Nisan ayının ilk yarısında yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. Bu itibarla, Sayın Zafer Çağlayan’a sunulması öngörülen dosya hazırlıklarında yararlanılmak üzere, Türkiye-Belçika ikili ekonomik ve ticari ilişkilerinde son dönemde kaydedilen gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi talep edilmektedir.
 
Bu çerçevede, Belçika ile  ticari ve ekonomik ilişkilerde son dönemde kaydedilen gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümlerine ilişkin görüş ve önerileri olan üyelerimizin en geç 25 Şubat 2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel:0 312 417 12 00 Fax: 0 312 417 52 05, E-Posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası