Türkiye-Belçika 3.Pazarlarda İşbirliği Fırsatları Toplantısı ve Networking Yemeği - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Belçika 3.Pazarlarda İşbirliği Fırsatları Toplantısı ve Networking Yemeği

    16 Mayıs 2013

Tarih: 15.05.2013
İşareti:05/5000-1855
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; Türkiye’de yerleşik Belçikalı firma temsilcileri ile Belçika ile halihazırda iş yapan veya yapmak isteyen üyelerimizin biraraya gelmelerini teminen 28 Mayıs 2013 Salı günü saat 11.00- 14.00 arasında İstanbul TOBB Plaza’da ‘Networking Toplantısı ve Çalışma Yemeği’nin düzenleneceği iletilmektedir. “3. Pazarlarda İşbirliği” temalı gerçekleştirilecek toplantıda, öncelikle Türk girişimcilerin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde inşaat-altyapı, mühendislik, enerji, çevre teknolojileri, kimya alanlarında işbirliği fırsatlarının ele alınacağı iletilmektedir. Anılan toplantı, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın Haziran 2013’de Belçika’ya gerçekleştireceği ziyarete hazırlık teşkil etmesi açısından ayrıca önem taşımaktadır. Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Pol de Witte’nin onurlandıracağı toplantıda, firma temsilcilerimizin Brüksel, Flaman ve Valon Bölgeleri Ticaret Müşavirleri ile ikili görüşme gerçekleştirme imkanı bulacakları belirtilmektedir.  

Anılan Yemek ve Seminer’e katılmayı dileyen firmalarınızın ekte yer alan katılım formu aracılığıyla en geç 24 Mayıs 2013 Cuma gününe kadar katılım teyitlerini DEİK’e (Neslihan Kilit; Faks: 0212 339 50 65; E-posta: nkilit@deik.org.tr ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası