Türkiye – Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planı’nın O - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planı’nın O

    20 Ocak 2012

Tarihi             : 20.01.2012
İşareti             : 05/5000-279
İrtibat             : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
6 Kasım 2007 tarihinde Bakü’de imzalanan ve 27/10/2011 tarihli ve 6245
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 6/12/2011 tarihli ve HUMŞ/1856867 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Türkiye – Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planı’nın Onaylanması Hakkında Karar, 20 Ocak 2012 Tarihli ve 28179 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, Ticari İlişkiler, Ekonomik İşbirliği, Serbest Ticaret Bölgesi, Sanayi Alanında İşbirliği, Enerji, Ulaştırma, Haberleşme, Turizm İşbirliği, Tarım, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve diğer başlıkları altında değerlendirilmektedir.
 
Sözkonusu karara, aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası