TÜRKİYE-AZERBAYCAN TARIM İŞ FORUMU - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE-AZERBAYCAN TARIM İŞ FORUMU


İşareti : 05/5000-256
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu’nun, Sayın Faruk ÇELİK’in teşrifleriyle 22-23 Şubat 2017 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte ve daha önce Gürcistan, İran ve Ukrayna ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilen benzer forumların iki ülkenin tarım sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerine karşılıklı diyalog kurma imkanı sağladığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu Foruma katılım sağlayacak, anılan ülkeyle iş yapabilme kapasitesine haiz temsilcilerin isim ve iletişim bilgilerinin ekte sunulan tabloya işlenerek 13 Şubat 2017 tarihine kadar dispazar@tarim.gov.tr e-posta adresine ön kayıt amacıyla iletilmesi gerektiğini ve Foruma ilişkin programın bilahare katılımcılara iletileceğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Tablo