Türkiye- Azerbaycan Kek Vıı. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye- Azerbaycan Kek Vıı. Dönem Toplantısı

    9 Kasım 2012

Tarihi  : 08.11.2012
İşareti : 05/5000-3435
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye- Azerbaycan Karma Ekonomi komisyonu (KEK) VII. Dönem Toplantısının Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Sayın Abid Şerifov eşbakanlığında, 12-13 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesi öngörüldüğü iletilmektedir.
 
Söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki ilişkilere yönelik olarak Bakanlıkları/ Kurumları / Kuruluşları görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri, varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bir bilgi notuna ve anılan toplantı sonuncunda imzalanacak Protokolde yer alması talep edilen Türkçe metin önerilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
 
Bilgilerinizi ve Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, söz konusu bilgi notu ve metin önerilerinin en geç 16 Kasım 2012 tarihine kadar Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’ne (Faks: 0312 218 22 09) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız..
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası