Türkiye – Azerbaycan KEK VI. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Azerbaycan KEK VI. Dönem Toplantısı

    5 Ocak 2010

Tarihi     : 05.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 17
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türk tarafının eş başkanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ’ın deruhte ettiği ve Bakü’de gerçekleştirilmesi öngörülen Türkiye – Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VI. Dönem Toplantısı ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Azerbaycan ile ilişkilerimizde 2008 yılı Ocak ayından itibaren kaydedilen gelişmeler ve KEK Toplantısı sonunda imzalanacak Protokolde yer alması önerilen hususların Dış Ticaret Müsteşalığı’na iletilmesi talep edilmektedir.
 
Gündeme getirilmesinde yarar görülen konuların Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere 11.10.2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-posta: dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası