TÜRKİYE AZERBAYCAN Çalışma Komitesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE AZERBAYCAN Çalışma Komitesi Hakkında

Tarih: 29.07.2015
İşareti: 05/5000-1750
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan bir yazıda, Azerbaycan ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini teminen karşılıklı işbirliğinin yürütüldüğü alanlarda firmaların karşılaştığı sorunların, çözüm önerilerinin, yeni işbirliği imkanlarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla TOBB bünyesinde bir çalışma başlatılmıştır.
 
Çalışma kapsamında, Azerbaycan ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirliği olanaklarına ilişkin görüşlerin belirlenmesi için http://tobb.org.tr//DEID/basvuru/azeri adresindeki formun 14 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurulması gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası