Türkiye-Avusturya Tarım Etkinliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Avusturya Tarım Etkinliği Hk.

Tarihi     : 25.03.2011
İşareti    : 05/5000-1027
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, 5 Nisan 2011 Salı günü 13:00 – 17:00 saatleri arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Atatürk Konferans salonunda kapanış konuşması Sayın Bakan Mehmet Mehdi Eker ile Avusturya Tarım Bakanı Nikolaus Berlakoviç tarafından yapılacak bir Tarım Etkinliğinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu etkinlik kapsamında sunuş yapmak isteyen üyelerimizin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Tel: 218 20 00, Faks: 219 40 90-91-92, E-posta: duygu.delikanli@tobb.org.tr)  ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası