Türkiye – Avusturya KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Avusturya KEK Toplantısı

Tarihi     : 02.03.2010
 
İşareti    : 5/5000 – 708
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye – Avusturya VII. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının, 14 – 15 Nisan 2010 tarihlerinde, Avusturya’da düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede anılan ülke ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ile söz konusu toplantıda gündeme gelmesinde yarar gördüğünüz hususları içeren bilgi notunun, 3 Mart 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamızın dim@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası