Türkiye-Arnavutluk X. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-Arnavutluk X. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu

Tarihi     : 15.08.2008
İşareti    : 5/5000 – 3402
Yanıt      : dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfeni Türkiye-Arnavutluk X. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı’nın, 16-17 Eylül 2008 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu’nun eşbaşkanlığında Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.  

Söz konusu KEK Toplantısında gündeme getirilmesinde yarar görülen öneri ve sorunlara ilişkin görüş ve önerilerin, 20 Ağustos 2008 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (faks: 0312-417 97 11, e-posta: hilal@tobb.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası